Algemene Voorwaarden

Contactgegevens

Light and Shade

E-mail: info@lightandshade.be
Btw: BE 0691.771.930

Light and Shade?

Lightandshade is een webshop gespecialiseerd in kwalitatieve designverlichting en meubilair. Wij, het brein achter Lightandshade, gaan steeds op zoek naar producten die vernieuwend zijn op gebied van afwerking, vormgeving, kwaliteit en originaliteit.

Via de website www.lightandshade.be kunnen klanten op een aangename, transparante en veilige manier hun aankopen plaatsen. De behandeling en verzending van een order kan via een track and trace systeem opgevolgd worden tot aan de levering.

Gebruikersovereenkomst

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en Lightandshade wanneer Lightandshade de bevestiging ontvangt van een bestelling op haar website. Lightandshade behoudt het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen bvb. bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Facturen en betalingen

Bestellingen worden steeds vooraf betaald. Met uitzondering kunnen bestellingen na levering betaald worden. De betaaltermijn voor het betalen van bestellingen na levering is gelijk aan 10 werkdagen. De betaaltermijn start op de eerst volgende werkdag na ontvangst van de bestelling. De handtekening bij het afleveren door de koerierdienst geldt als ontvangst en goedkeuring van de bestelling.

Wanneer artikelen ongewild werden aangeleverd bij de ontvanger, heeft de ontvanger 10 werkdagen de tijd om Lightandshade hierover te informeren. Wanneer de artikelen niet worden geweigerd bij levering, of niet worden betwist, wordt de ontvangst van de artikelen door de ontvanger goedgekeurd en bij gevolg ook de bestelling.

Bij onverantwoorde niet-betaling door onwil en/of nalatigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding worden aangerekend van 10%, met een minimum van 50€. En een maximum van €2500 per factuur.

De ontvanger heeft 10 werkdagen de tijd om de ontvangen factuur te betwisten. Indien de factuur of geleverde goederen niet worden betwist binnen deze termijn, wordt de bestelling (en daarbij afgeleverde artikelen) automatisch als correct en goed ontvangen bevestigd.

Een bestelopdracht wordt pas als een definitieve bestelling beschouwd eens de betaling door de klant werd voldaan. Bij bankoverschrijving wordt een opdracht als een bestelling beschouwd wanneer de betaling werd voldaan op rekeningnummer  IBAN BE23 0018 3430 8291, ten boeve van Lightandshade (N-VORM BV). 

Verlies of beschadiging tijdens transport

Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging tijdens transport van een besteld product ten laste van de verkoper. Lightandshade dient via e-mail op de hoogte gebracht te worden binnen de termijn van 24uren na levering. Lightandshade behoudt zich het recht af te zien van enige aansprakelijkheid indien deze termijn niet gerespecteerd wordt.

14 dagen retourrecht
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en bescherming van de consument van 6 april 2010, laat de koper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren (info@lightandshade.be) dat hij/zij van de verkoop afziet.

De goederen dienen in ongeopende verpakking teruggestuurd te worden binnen 5 dagen na kennisgeving. Artikelen die gebruikt, aangesloten, gemanipuleerd of aangepast werden door de koper kunnen niet geretourneerd worden.

De productdoos mag niet als verzenddoos gebruikt worden. De productdoos moet steeds extra verpakt worden om schade aan de productdoos te vermijden.

Een kopie van de factuur en een begeleidende brief moet meegestuurd worden met de retourzending. Lightandshade betaalt het oorspronkelijke factuurbedrag terug zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen hebben. De terugbetaling wordt uitgevoerd op de kaart/rekeningnummer of betaalwijze waarop de koper de bestelling heeft geplaatst. De koper staat zelf in voor de verzendingskosten van de retourzending.

Lightandshade staat enkel in voor retour verzendingskosten indien de koper een verkeerd artikel ontving. Lightandshade kan geretourneerde artikelen of de terugbetaling ervan weigeren wanneer de verpakking reeds geopend werd, de producten door de klant beschadigd werden of wanneer de klant nalaat om de artikelen terug te sturen binnen een termijn van 14dagen na ontvangst van de retourbon.

Eventuele omruiling of terugbetaling wordt pas uitgevoerd wanneer de artikelen geretourneerd en aangekomen zijn op het retouradres.

Een reeds verzonden bestelling annuleren
De koper wacht tot het artikel afgeleverd wordt. Conform de geldende regels voor retourzendingen stuurt de koper het artikel terug. Lightandshade betaalt zo snel mogelijk het oorspronkelijke factuurbedrag terug.

Retourzendingen
De koper stuurt het artikel voldoende gefrankeerd terug ( + aangetekend indien de waarde van de zending meer dan € 50,00 bedraagt). De koper voegt een kopie van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van rekeningnummer toe aan het geretourneerde artikel. De koper staat zelf in voor de verzendingskosten van de retourzending.

Het Retouradres: Lightandshade, Oostkaai 24B, 8900 Ieper

Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Levering

De aankoop wordt op enkele uitzonderingen na binnen 3 weken geleverd. De uiterlijke leverdatum wordt steeds geïnformeerd indien dat mogelijk is.

Lightandshade is niet verantwoordelijk voor problemen bij de koerierdienst of transportbedrijf. 

Lightandshade is niet verantwoordelijk voor het ontvangen van een verkeerd adres van de klant. Indien een pakket niet geleverd werd vanwege een verkeerd adres dan is de klant verantwoordelijk. Indien het pakket hierdoor spoorloos is, betaalt Lightandshade de bestelling niet terug.


Bij een bestelling van meerdere artikelen vertrekt het pakket pas wanneer alle artikelen voorradig zijn. Indien de levertermijn van 3 weken hierdoor in het gedrang komt, wordt het niet-voorradige artikel apart en kosteloos nagestuurd.

Verzendingskosten

Tijdens de bestelprocedure wordt duidelijk vermeld wat de verzendingskosten zijn, dit zowel voor binnenlandse als buitenlandse zendingen. Verzendingskosten variëren naargelang het gewicht van de zending.

Onze producten
Alle producten door Lightandshade aangeboden, worden zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. Aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag dat ze op onze website aangeboden worden. Alle prijzen zijn inclusief BTW en eventuele milieutaksen (Recupel en Bebat). Lightandshade kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in aanbiedingen. Bij een fout in de aanbieding, wordt de bestelling geannuleerd en terugbetaald. 

Lightandshade kan ten allen tijde de bestelling annuleren en terugbetalen zonder toestemming van de klant.

Lightandshade kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die zouden voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering na de termijn van 2-3 weken.

Lightandshade biedt producten aan op basis van de catalogussen van fabrikanten. Lightandshade kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien een product niet meer leverbaar is door de fabrikant. Wanneer een product niet meer leverbaar is, wordt de bestelling onmiddellijk terugbetaald.

Kortingen

Extra promo's of kortingen zijn niet van toepassing op gepersonaliseerde offertes.

Garantiebeleid

Op vele producten gelden sterke garanties gaande van 2 jaar tot levenslang. Deze garanties zijn enkel van toepassing indien de producten op de juiste manier gebruikt werden.

De garantie is gebaseerd op de garantie van de fabrikant/merk. Lightandshade volgt de garantieprocedure en voorwaarden van de desbetreffende fabrikant/merk.

Enkele algemene richtlijnen:
Lampen en batterijen, vallen niet onder de garanties, tenzij anders vermeld.
Artikelen die opzettelijk beschadigd werden, of waarvan de klant zelf een poging heeft ondergaan om het artikel te herstellen met extra schade tot gevolg, vallen niet onder de garanties.

Contacteer Lightandshade (info@Lightandshade.be) voor ieder garantiegeval zodat we de garantieprocedure van de fabrikant correct kunnen volgen.

Indien de garantie van toepassing is, stuurt u ons het product voldoende gefrankeerd toe, samen met een kopie van uw aankoopfactuur en omschrijving van de schade. Het staat Lightandshade vrij over te gaan tot reparatie of vervanging van het beschadigde product door eenzelfde, hetzij een ander product van dezelfde aard en in dezelfde prijsklasse. Het vervangen of gerepareerde product wordt u binnen een vooraf opgesproken periode kostenvrij toegestuurd na het volgen van de procedure van de fabrikant.

Wetgeving

Alle producten die op www.Lightandshade.be worden aangeboden zijn legaal conform de Belgische wetgeving. Buitenlandse klanten dienen steeds de wetten in hun eigen land te consulteren indien zij twijfelen aan de legaliteit van hun aankoop in eigen land.

Lightandshade kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de door ons aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt werden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze site.

Producten zijn toegevoegd aan vergelijker